O MNIE

Nazywam się Jarosław Jastrzębski i jestem radcą prawnym oraz założycielem kancelarii „Jastrzębski Kancelaria Prawna”. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych oraz prawem spółek handlowych, jednakże sprawy dotyczące obrotu z udziałem konsumentów oraz sektora finansowego (ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), pozostają również w obszarze mojej praktyki zawodowej. Doświadczenie zdobywałem w wielu renomowanych kancelariach prawnych oraz jako prawnik wewnętrzny (tzw. in-house), świadcząc pomoc prawną na rzecz banków oraz międzynarodowych instytucji sektora finansowego.

Obszarem mojej specjalizacji jest obsługa prawna bieżącego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych, postępowań likwidacyjnych oraz w spraw z zakresu zakładania, zarządzania, jak i reorganizacji spółek. Z sukcesem prowadzę również duże procesy sądowe zwłaszcza w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Aktywnie wspieram przedsiębiorców w negocjacjach handlowych oraz w zawieraniu umów, jak również na późniejszym etapie ich realizacji. Chętnie doradzam także stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom non-profit.

Poufność i etyka zawodowa od zawsze stanowiły podstawy prowadzonej przeze mnie działalności. Szacunek, partnerstwo i współpraca oparta na zaufaniu są wartościami którymi kieruje się w relacjach z Klientami.

Oprócz działalności praktycznej,  prowadzę szkolenia i wykłady oraz jestem autorem wielu publikacji i artykułów w czasopismach branżowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Współpracownicy

Kancelaria współpracuje również z wysoko wykwalifikowanymi, dynamicznymi i zaangażowanymi w pracę prawnikami, doradcami podatkowymi oraz specjalistami z innych branż (biegłymi rewidentami, notariuszami) nastawionymi na rozwiązywanie zadań i problemów Klientów oraz w celu zapewnienia skutecznej i kompleksowej obsługi prawnej z zakresu powierzonych zadań.