UMOWY HANDLOWE I KONTRAKTY

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu zarówno polskich i międzynarodowych kontraktów i umów, w tym umów biznesowych, umów przedwstępnych, ogólnych warunków umownych, regulaminów czy też skomplikowanych kontraktów menedżerskich.  Przygotowujemy projekty zmian w umowach, projekty oświadczeń o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy oraz doradzamy i reprezentujemy strony w związku z windykacją należności wynikających z umów.

Dla kogo?

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki cywilne i osobowe
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne

Kiedy?

  • Kiedy potrzebujesz kontraktu lub umowy
  • Kiedy przedłożono Tobie skomplikowaną umowę do podpisu lub negocjujesz ważny konktrakt
  • Kiedy nałożono na Ciebie karę umowną lub otrzymałeś wezwanie do zapłaty
  • Kiedy potrzebujesz odzyskać środki od Twojego kontrahenta

lub po prostu skontaktuj się z nami: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com