SPORY SĄDOWE

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów w postępowaniach sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak i przed sądami arbitrażowymi. Pomagamy w rozwiązaniu sporów nie tylko w ramach procesowych sądowych, lecz również na etapie przedsądowym, doradzając i uczestnicząc w negocjacjach, podczas mediacji i zawierania ugody. Podejmujemy skuteczne kroki prawne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty zobowiązań.

Dla kogo?

  • Wierzyciele i dłużnicy
  • Firmy windykacyjne i odszkodowawcze
  • Strony i uczestnicy postępowań sądowych

Kiedy?

  • Kiedy potrzebujesz pozwu, wniosku lub innego pisma procesowego
  • Kiedy chcesz wezwać swojego dłużnika do spełnienia świadczenia
  • Kiedy chcesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej ale nie wiesz od czego zacząć
  • Kiedy potrzebujesz zawrzeć ugodę i chcesz rozpocząć negocjacje
  • Kiedy wizja sporu sądowego Ciebie przeraża i potrzebujesz profesjonalnego pełnomocnika

lub skontaktuj się z nami na: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com