UPADŁOŚĆ FIRM/UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Doradzamy dłużnikom znajdującym się w sytuacji uniemożliwiającej bieżące regulowanie należności oraz wierzycielom dochodzącym swoich roszczeń. Pomagamy w przygotowywaniu projektów naprawczych i reorganizacji przedsiębiorstw w celu optymalizacji prowadzonej działalności. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów w postępowaniach likwidacyjnych i postępowaniach upadłościowych. Doradzimy Tobie jaki wariant zakończenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa będzie dla ciebie najlepszy lub jak sprawnie i szybko przeprowadzić Twoją upadłość jako konsument.

Dla kogo?

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
  • Spółki jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne
  • Osoby fizyczne chcące ogłosić upadłość konsumencką

Kiedy?

  • Potrzebujesz ogłosić upadłość lub przeprowadzić likwidacje
  • Chcesz zgłosić lub zaskarżyć listę wierzycieli
  • Potrzebujesz pomocy podczas zgromadzenia wierzycieli
  • Chcesz dokonać zgłoszenia wierzytelności lub wyłączenia z masy upadłości
  • Potrzebujesz wsparcia prawnego w kontaktach z syndykiem

lub skontaktuj się z nami: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com