REJESTRACJA SPÓŁEK W CHINACH

Doradzamy polskim firmom w zakresie ich aktywności gospodarczej w Chinach jak i chińskim firmom w zakresie ich aktywności gospodarczej w Polsce. Oferta Kancelarii stanowi odpowiedź na zauważalnie rosnące zapotrzebowanie rynku oraz dynamicznie zwiększającą się aktywność polskich firm w Chinach, a także chińskiego kapitału w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych polskich klientów świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w Chinach jak i w trakcie prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych na rynku Chińskim.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również dla chińskich firm oraz podmiotów sektora publicznego a także obywateli Chińskiej Republiki Ludowej nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce jednak szukających doradztwa prawnego w zakresie ich bieżącej lub przyszłej sytuacji prawnej a także planowanych przedsięwzięć gospodarczych czy inwestycji.

Dzięki stałym kontaktom, znajomości kultury chińskiej oraz współpracy z chińskimi prawnikami a także kancelariami jesteśmy w stanie zapewnić Naszym Klientom bezpieczeństwo i odpowiedzieć na każde z postawionych przed nami pytań czy zagadnień prawnych.

Na pomoc prawną świadczoną polskim przedsiębiorcom w zakresie ich działalności w Chinach składają się m. in.:

  • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Chinach w tym rejestracja spółek Joint Venture oraz Limited Liability Wholly Foreign Owned Enterprise,
  • pomoc prawna przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów handlowych,
  • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Chinach,
  • bieżąca obsługa prawna Polskich firm w Chinach,
  • doradztwo w zakresie sytuacji prawnej cudzoziemców w Chinach,

Na pomoc prawną świadczoną chińskim przedsiębiorcom oraz obywatelom Chin w zakresie ich działalności w Polsce składają się m. in.:

  • doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
  • pomoc prawna w zakresie umów handlowych,
  • doradztwo prawne w zakresie nabywania oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce,
  • pomoc prawna dla obywateli Chin w zakresie ich sytuacji prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak m. in. pomoc w zakresie legalizacja pobytu, pomoc w zakresie najmu oraz zakupu nieruchomości, obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
  • reprezentacja przed wszelkimi instytucjami, organami administracyjnymi oraz przed wszystkimi sądami niezależnie od instancji.

skontaktuj się z nami: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com