PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH TECHNOLOGII

Własność Intelektualna

Ochrona własności intelektualnej pozwala na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Ponadto stanowi o wartości i rozpoznawalności firmy. W ramach naszej praktyki wspieraliśmy klientów w zakresie:

  • rejestrowania znaków towarowych oraz reprezentowania w sporach o naruszenie znaków towarowych;
  • przygotowywania umów licencji, umów o przeniesienie praw (znaków towarowych, praw autorskich, know-how), wykonanie utworów, umów wydawniczych;
  • doradztwa w zakresie sporów o domeny internetowe;
  • przygotowania polityki firm IT oraz ogólnych warunki sprzedaży/licencji.

Prawo nowych technologii

Rozwój nowych technologii stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Ustawodawstwo rzadko kiedy nadąża za szybko zmieniającym się światem nowych technologii. Dzięki otwartemu myśleniu jesteśmy w stanie zwiększyć przewagę konkurencyjną naszych klientów. Dotychczas wspieraliśmy klientów w zakresie:

  • przeglądów legalności przetwarzania danych osobowych – posługujemy się metodologią stosowaną przez GIODO, przegląd kończy się przygotowaniem raportu zawierającego sugestie i rekomendacje;
  • rejestracji baz w GIODO, reprezentowania klientów podczas kontroli GIODO,
  • analizy w zakresie przetwarzania danych, przesyłania danych za granicę, przygotowanie polityk bezpieczeństwa, wsparcia dla ABI.

skontaktuj się z nami na: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com