KREDYTY FRANKOWE

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt frankowy i chciałbyś się od niego uwolnić, trafiłeś pod właściwy adres! Jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii są tzw. „sprawy frankowe”. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zarówno unieważnienia umowy kredytu frankowego, jak i usunięcia z niej niedozwolonych postanowień umownych (tzw. odfrankowienie kredytu).

Oddając się sprawę w ręce mojej Kancelarii, z pewnością znajdziesz optymalne rozwiązanie i zwiększysz szansę na końcowy sukces. Gra toczy się o dużą stawkę, bowiem w przypadku uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego „odfrankowienie” umowy, możesz zyskać korzyści wartości nawet kilkuset tysięcy złotych lub nawet pozbyć się umowy kredytowej na stałe.

Uprawnienia frankowiczów

Zdaję sobie sprawę, że nie każda umowa kredytu we frankach szwajcarskich jest taka sama. W związku z tym doradzam klientom, która metoda walki z bankami będzie w danej sytuacji najwłaściwsza. Kredytobiorcy muszą bowiem wiedzieć, że co do zasady przysługują im dwa rodzaje roszczeń:

  • uznanie klauzul zamieszczonych w umowie za abuzywne (niedozwolone), lub
  • unieważnienie całej umowy kredytu frankowego.

Konsekwencją usunięcia niedozwolonych postanowień umownych będzie przewalutowanie kredytu na złotówkowy, co wiążę się z dalszą spłatą zaciągniętego kredytu w walucie polskiej po uwzględnieniu nadwyżki wpłaconej przez kredytobiorcę, która powstała na skutek istnienia w umowie klauzul abuzywnych.

Z kolei unieważnienie umowy prowadzi do zwrotu wszystkiego tego, co strony sobie dotychczas wzajemnie świadczyły. To, o jakie sumy w rzeczywistości będzie toczyć się spór zależy w głównej mierze od tego, jaką część kredytu kredytobiorca spłacił.

Etapy postępowania

Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, w związku z czym przybliżamy Państwu nasz sposób działania:

  • w pierwszej kolejności dokonujemy starannej analizy umowy kredytu frankowego w celu przyjęcia optymalnej strategii działania i odpowiedniego sformułowania żądań pozwu przeciwko bankowi,
  • w przypadku dojścia do porozumienia z naszymi klientami, określamy warunki wspólnej współpracy oraz honorarium Kancelarii z tytułu świadczonych usług prawnych,
  • obdarzenie nas swoim zaufaniem rodzi konieczność udzielenia nam stosownego pełnomocnictwa, na podstawie którego będziemy mogli reprezentować kredytobiorców na każdym etapie postępowania – zarówno pozasądowego (złożenie reklamacji, przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym, zawezwanie do próby ugodowej), jak i sądowego (złożenie pozwu do sądu).

Dlaczego warto nam zaufać?

Naszym atutem jest fakt, że jesteśmy kancelarią prawną. Powierzając nam swoją sprawę, masz więc gwarancję, że badają ją profesjonaliści. Zawody radcy prawnego i adwokata należą do zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że ofiarowane nam zadania są wykonywane z dołożeniem należytej staranności i z troską o realizację Twojego interesu jako konsumenta w sporze z bankiem.

Cechują nas przede wszystkim transparentność, sumienność, bezpieczeństwo i szybkość działania, w związku z czym jesteśmy wiarygodnymi i zaufanymi doradcami w sprawach osób poszkodowanych z tytułu zaciągniętego kredytu frankowego.

Skontaktuj się z nami: kancelaria.jastrzebski@yahoo.com