SPORY Z BANKAMI (POMOC DLA FRANKOWICZÓW)

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów denominowanych i indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Dochodzimy zwrotu świadczenia nienależnego Bankom, stosujących klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z konsumentami. Nasze duże doświadczenie w sporach z instytucjami finansowymi (w tym bankami, towarzystwami ubezpieczeń) wykorzystujemy reprezentując interesy naszych klientów.

Domagamy się stwierdzenia nieważności umów kredytowych oraz zwrotu nadpłaconych kwot.

Kwestionujemy również pobieranie przez banki od naszych Klientów opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych.

skontaktuj się z nami: biuro@jastrzebski-kancelaria.pl