PRAWO PRACY

Doradzamy w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Oferujemy pomoc w budowaniu struktur zatrudnienia, nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym również dotyczących kadry menedżerskiej i pracowników chronionych. Prowadzimy spory sądowe przed sądami wszystkich instancji oraz negocjacje ugodowe. Dostarczamy indywidualnie opracowane wewnętrzne polityki i kodeksy, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, zasady ładu korporacyjnego (policies), regulaminy organizacji i przetwarzania danych osobowych, umowy korzystania z mienia służbowego i odpowiedzialności za takie mienie. Posiadamy również doświadczenie w zakresie compliance, a więc w zapewnieniu harmonizacji kontraktów zagranicznych z polskim porządkiem prawnym, w którym funkcjonuje dana spółka.

 

Dla kogo?

  • pracodawcy
  • związki zawodowe
  • organizacje reprezentujące prawa pracowników lub pracodawców

 

Kiedy?

  • Kiedy masz spór sądowy ze swoim pracownikiem
  • Kiedy potrzebujesz dokonać legalizacji zatrudnienia cudzoziemca
  • Kiedy chcesz zawrzeć układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe
  • Kiedy potrzebujesz regulaminu pracy, wynagradzania lub innych regulaminów i dokumentacji przewidzianych przepisami prawa pracy

 

lub skontaktuj się z nami na: biuro@jastrzebski-kancelaria.pl