PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Posiadamy doświadczenie w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji związanych z aspektami prawa własności intelektualnej lub w sporach o ochronę majątkowych i osobistych praw autorskich. Doradzamy w wyborze znaku towarowego w celu uniknięcia ryzyk związanych z podobieństwem nazwy na terytorium RP, Unii Europejskiej lub innego kraju spoza UE. Zapewniamy szerokie wsparcie prawne w procesie zgłoszenia znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego, czy też wynalazku do Urzędu Patentowego.

Wiemy, w jaki sposób uzyskać Twoje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za naruszenie praw autorskich lub praw do znaku towarowego.

Dla kogo?

  • muzycy, filmowcy, fotograficy, graficy i programiści
  • wytwórnie filmowe i muzyczne
  • producenci, wydawnictwa, organizatorzy imprez kulturalnych
  • projektanci, architekci oraz inni przedstawiciele branży kreatywnej
  • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Kiedy?

  • Kiedy potrzebujesz kontraktu menedżerskiego dla artysty
  • Kiedy negocjujesz skomplikowaną umowę z wytwórniami muzycznymi lub filmowymi
  • Kiedy chcesz dokonać przeniesienia majątkowych praw autorskich lub zawrzeć umowę licencyjną
  • Kiedy naruszono Twoje prawa do wizerunku lub dobra osobiste
  • Kiedy doszło do naruszenia Twoich praw autorskich lub praw do Twojego znaku towarowego

 

lub skontaktuj się z nami na: biuro@jastrzebski-kancelaria.pl