SPORY Z BANKAMI (ZWROT UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU)

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (popularnie zwane: UNWW) to temat, który wciąż budzi sporo kontrowersji wśród klientów banków, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale również wśród prawników. Ubezpieczenie tego typu pierwotnie miało działać na korzyść klientów i umożliwiać uzyskanie kredytu bez wkładu własnego, stało się natomiast formą dodatkowego zarobku dla banków i wykorzystywania niewiedzy konsumentów na temat tego typu ubezpieczeń.

Osoby zawierające umowę kredytu hipotecznego, które nie mają wkładu własnego, albo których wkład własny jest zbyt niski, aby uzyskać kredyt musiały wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu. W przypadku gdy bank wymagał na przykład 20% wkładu własnego w przypadku kredytu na zakup nieruchomości, a kredytobiorca takiej kwoty nie posiadał, bank pożyczał mu brakującą kwotę pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu, które to ubezpieczenie bank także kredytował. Składka ubezpieczeniowa niejednokrotnie wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych, a w rzeczywistości zabezpieczała tylko bank, a sam Klient nie miał z tego ubezpieczenia żadnych korzyści.

O ile banki obecnie niezbyt chętnie udzielają kredytów hipotecznych, o tyle jeszcze w latach 2007-2009 prześcigały się w oferowaniu kredytów na 100% wartości nieruchomości. Umowy takie najczęściej zawierały zapisy o dodatkowym ubezpieczeniu, Ubezpieczeniu Niskiego Wkładu Własnego, za które oczywiście płaci Klient. Płaci je dopóki nie spłaci pewnej części swojego kredytu (zwykle 20% kwoty kredytu lub wartości kredytowanej nieruchomości).

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2009 r. – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznał za niedozwoloną klauzulę umowną, dotyczącą ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Nasza usługa pozwala Tobie odzyskać pieniądze wpłacone za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego tj. opłaconą składkę ubezpieczeniową.

Dla kogo?

  • Kredytobiorcy posiadający umowy kredyty hipotecznego z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego kredytu

Kiedy?

  • Bank zwrócił się do Ciebie po kolejną składkę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  • Chcesz odzyskać od banku swoje składki ubezpieczenia niskiego wkładu

lub skontaktuj się z nami: biuro@jastrzebski-kancelaria.pl