POLISOLOKATY – SPORY SĄDOWE

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom „pod przebraniem” produktów ubezpieczeniowych. Ich dystrybucja prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informowali o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz, co kluczowe, o tzw. opłatach likwidacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, które pobrały niezgodnie z prawem opłaty od swoich klientów z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. Opłaty te w zależności od ubezpieczyciela nazywane są opłatami likwidacyjnymi, wartością wykupu itp.

Dla kogo?

  • Klienci towarzystw ubezpieczeniowych lub banków posiadający umowy ubezpieczenia na życie z tzw. ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty).

Kiedy?

  • Miałeś polisę inwestycyjną, która zamiast pomnażać Twoje środki doprowadziła do ich utraty?
  • Zerwałeś polisę na życie przed upływem terminu a ubezpieczyciel pobrał od Ciebie opłatę likwidacyjną?
  • Straciłeś inwestując w polisę z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)?

 

lub skontaktuj się z nami na: biuro@jastrzebski-kancelaria.pl